Nadace NEXT

Informace pro dárce

Nadaci NEXT můžete podpořit příspěvkem do veřejné sbírky nebo individuálním darem, díky kterému může nadace plnit své poslání. 

Přispět do veřejné sbírky Nadace NEXT

Nadace NEXT pořádá veřejnou sbírku na podporu dlouhodobě a vážně nemocných osob, osob se zdravotním postižením, seniorů a osob v poslední fázi života. Prostřednictvím naší veřejné sbírky můžete podpořit také osoby příchozí ze zemí postižených válkou za účelem snadnějšího zajištění životních potřeb na území České republiky.

Osvědčení oznámení o konání veřejné sbírky.

Své dary do veřejné sbírky můžete posílat na sbírkový transparentní účet 308207470/0300 a s příslušným variabilním symbolem, pokud si vyberete konkrétní projekt podpory aktuálně uveřejněný na našich stránkách, na který chcete přispět.

Zasláním daru na sbírkový účet vyjádříte svůj souhlas s darovacími podmínkami.

Projekty organizované v rámci veřejné sbírky

Prohlédněte si aktuálně otevřené projekty Nadace NEXT.

Projekty organizované v rámci veřejné sbírky

Prohlédněte si aktuálně otevřené projekty Nadace NEXT.

Podpořit nadaci individuálním darem

Nadaci NEXT můžete podpořit individuálním darem, který bude použit v souladu s účelem, za kterým byla Nadace NEXT založena.

Nadace NEXT má zřízen bankovní účet 312290705/0300.

Pokud si přejete darovat, prosíme o vyplnění formuláře níže. Není to z naší hlavy, ale je to administrativní nutnost.

 

 

Osoba
Společnost

Finančně můžete podpořit činnost a provoz Nadace NEXT také jednorázově nebo pravidelnými příspěvky na základě písemné darovací smlouvy. 

Za účelem uzavření darovací smlouvy nás kontaktujte e-mailem info@nadacenext.cz.
 
 
Přejít nahoru