Nadace NEXT

O Nadaci NEXT

Pomáháme těm, kteří nás potřebují

Navazujeme na dlouholetou činnost NEXT REALITY v oblasti pomoci a podpory potřebným. Nadace NEXT pomáhá těm, kteří to nemají v životě jednoduché. Víme, že mezi námi žijí lidé, kteří potřebují naši pomoc. Ať už jejich život zasáhla nemoc, nečekané události nebo nepřízeň osudu. Ze srdce a s pokorou pomáháme těm, kteří to nemají jednoduché. Podporujeme a pomáháme dlouhodobě a vážně nemocným, osobám se zdravotním postižením, seniorům, osobám v poslední fázi života a lidem postiženým válečným konfliktem. Vyhlašujeme veřejné sbírky na pomoc konkrétním lidem, finanční dary jdou na přímou podporu projektů Nadace NEXT. Pomáhejte s námi, pojďte darovat ze srdce dobro.

Podpořte činnost Nadace NEXT

Činnost a provoz Nadace NEXT můžete podpořit individuálním jednorázovým darem nebo pravidelným finančním příspěvkem.

Kontaktujte nás

Přejít nahoru