Nadace NEXT

NEXT REALITY předala šek na 50 tisíc Kapce naděje

Realitní společnost NEXT REALITY GROUP a.s. oslavila 6. ledna 2012 historicky nejúspěšnější období své působnosti a při té příležitosti se rozhodla věnovat 50 000 Kč nadačnímu fondu Kapka naděje.

Finanční dar převzala ředitelka Kapky naděje Elena Švarcová na slavnostním plese v Top Hotelu Praha. Jednalo se o výtěžek z prodaných losů do tomboly, který se vedení firmy rozhodlo ještě v průběhu galavečera navýšit o stejnou hodnotu, čímž částka dosáhla hodnoty 50 000 Kč.

Šek je určený pro transplantační centrum a hematologické oddělení na II. dětské klinice FN Motol. „Velmi si vážíme spolupráce s Next Reality. Jejich finanční podporu využijeme ke koupi zdravotních přístrojů a pomůcek pomáhajících při transplantaci kostní dřeně,“ upřesnila ředitelka Nadačního fondu Elena Švarcová.

Přejít nahoru